Tag Archives: Evaluare

Merită să dai banii pe PR? Evaluarea


Vrem să facem afaceri profitabile, să ne cunoască lumea produsele şi serviciile, să fim cunoscuţi pe piaţă, să avem o identitate bine stabilită şi comunicată, să creem parteneriate, să avem relaţii cu clienţii şi cu colaboratorii trainice. Vrem să facem treabă adevarată! Ca să bifăm cele de mai sus, avem nevoie de PR.

Bine, bine, unii vor zice, dar cum ştim dacă propunerile strategice, dar şi acţiunile punctuale de PR se justifică şi ca efecte şi ca investiţie financiară? Sunt întrebările îndreptăţite ale tuturor celor care folosesc instrumentele de comunicare şi care alocă resurse financiare, mai ales într-o perioadă când fiecare leuţ e drămuit şi chibzuit (voi scrie un articol despre importanţa folosirii instrumentelor de PR în perioadele de criză). 

Programele de PR lucrează cu dimensiunea mai puţin palpabilă a unui business; entitatea valorică şi relaţiile emoţionale dezvoltate între companie şi public pot fi mai greu măsurabile, dar pot fi totuşi evaluate. Astfel, înainte de orice decizie cu privire la aceste servicii, e necesară stabilirea tuturor elementelor evaluării pre şi post campanie, atât calitativă, cât şi cantitativă.

La Barcelona, la începutul lunii iunie 2010, Asociaţia de Măsurare şi Evaluare a Comunicării (AMEC) şi Institutul pentru Relaţii Publice au organizat European Summit on Measurement (ameceuropeansummit.org), în cadrul căruia s-au hotărât următoarele:

  1. Stabilirea scopului şi măsurarea sunt aspecte fundamentale oricăror programe de PR;
  2. Măsurarea media necesită atât o componentă cantitativă, cât şi una calitativă;
  3. Advertising Value Equivalents (AVE) nu măsoară valoarea activităţilor de PR (Advertising Value Equivalency a fost folosit ca şi instrument de măsurare a beneficiilor obţinute de un client în urma unei campanii media, accentul punându-se pe aspecte cantitative, cum ar fi spre exemplu: dimensiunea ocupată de un articol, locul unde este plasat, fără a se ţine cont de aspectele calitative, cum ar fi natura articolului);
  4. Social Media poate şi trebuie să fie măsurată;
  5. Măsurarea consecinţelor este preferata măsurării rezultatelor;
  6. Rezultatele unei organizaţii pot şi trebuie să fie măsurate (exemple de rezultate: financiare – cota de piaţă, cifra de afaceri, profit, de imagine, de notorietate);
  7. Transparenţa şi replicabilitatea sunt puncte de maximă importanţă pentru o evaluare adecvată.

Cele 7 puncte fac parte din “Declaraţia de la Barcelona”.

Cercetarea înainte de strategie/campanie, stabilirea clară a scopului şi a obiectivelor, precum şi evaluarea post campanie (verificarea sau compararea datelor stabilite înainte de implementare cu ceea ce s-a obţinut) arată dacă se justifică investiţia în PR.

Afaceri performante,

Mihaela Ciotină