Tag Archives: PROMOVARE

Comunicarea eficienta


Am purtat de-a lungul timpului discuții cu unii proprietari de afaceri mai mici sau mai mari, iar acest articol l-am realizat din necesitatea de a emite în scris, închegat ideile despre importanța majoră a comunicării profesionist realizată. 

Totul este comunicare. Transmitem mesaje celorlalți prin viu grai, în scris sau prin limbajul nonverbal. Chiar și când suntem absenți comunicăm: dezinteres, neprofesionalism, teama de a lua poziție la anumite situații.

Managerii companiilor, oamenii politici, artiștii sau orice persoană a cărei activitate depinde într-o mai mare sau mai mică măsură de opinia pe care publicul și-o face despre ea sau compania pe care o reprezintă acordă o importanță considerabilă comunicării.

Cea mai simplă definiție a comunicării arată că este procesul prin care un emițător transmite informații unui receptor cu scopul de a produce anumite efecte. Emițătorul transimte un mesaj într-un anumit limbaj (cod) către receptor care va iniția o acțiune de decodare a mesajului. Pentru ca efectul comunicării să fie cel scontat e necesar ca atât emițătorul, cât și receptorul să utilizeze același cod (codul este un sistem de înțelesuri comun membrilor unei culturi sau subculturi, adică atribuirea aceluiași înțeles anumitor lucruri, acțiuni, exemple: albul este folosit în unele culturi pentru rochiile de mireasă, în alte culturi ca și culoare de doliu, în unele culturi într-o conversație verbală distanța dintre două persoane este de câțiva centimetrii, în alte culturi distanța este mult mai mare deoarece o apropiere fizică prea mare semnifică  încălcarea spațiului personal; există de asemenea deosebiri individuale în stăpânirea codurilor chiar în cadrul unei culturi).

Atunci când vrem să emitem mesaje există câteva aspecte pe care trebuie să le luam în considerare pentru ca efectul să fie cel vizat:

  • Planificarea comunicării;
  • Determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări;
  • Stabilirea publicului căruia ne adresăm (există întotdeauna pentru o companie sau o persoană mai multe categorii de public care se deosebesc prin diferite caracteristici, care utilizează coduri distincte și astfel mesajul nostru trebuie să fie adaptat categoriei de public căruia dorim să ne adresăm);
  • Alegerea momentului potrivit pentru efectuarea comunicării;
  • Clarificarea ideilor înaintea comunicării;
  • Folosirea limbajului adecvat;
  • Alegerea canalului potrivit (formal, informal) în funcție de mesajul și publicul căruia ne adresăm;
  • Alegerea mediului de comunicare (oral, scris, vizual);
  • Evaluarea feed-back-ului, a reacției publicului  în urma comunicării realizate.

Diferența dintre tine și competitorul care are aceleași produse sau servicii se poate face distinct prin felul în care comunici cu publicul țintă.

Afaceri performante,

Mihaela Ciotină

IMAGINEA. La ce-i buna. Construirea si mentinerea ei.


Activez într-un domeniu și pe o piață în care unor noțiuni ( în București foarte uzitate, bine înțelese și folosite ca ABC al afacerii) le sunt atribuite definiții și înțelesuri variate, ba mai mult se întâmplă ca aceste noțiuni să nu fie prezente în limbajul de business sau să nu li se recunoască importanța.

Mi-am propus prin activitatea pe care o dezvolt să valorific piața, dar și să creez o piață, să informez, mai bine spus să îi ajut pe cei care dețin afaceri să conștientizeze importanța unor aspecte ale activității lor pentru ca să devină performanți.

Astăzi voi scrie despre IMAGINE.

Imaginea reprezintă un produs intangibil rezultat din suma, interacțiunea, variația, ponderea și tipul unor elemente de natură intrinsecă – valori, principii, credințe, convingeri, misiuni și elemente de natură extrinsecă ce sunt vizuale, cuantificabile, măsurabile.

Cuvântul imagine depășește cadrul unui simplu termen, desemnează un concept care se aplică atât companiilor, organizațiilor, produselor, serviciilor, cât și persoanelor.

Conceptul de imagine este susținut permanent de raportul dintre obiect și subiect (publicul), fără unul dintre acestea nu se poate vorbi despre o entitate valorică.

Avem o anumită construcție mentală ( imagine) despre un personaj sau o instituție, însă odata cu dezvoltarea economică, din motive lesne de înțeles  – concurența, mărirea gradului de profitabilitate, a apărut necesitatea acordării unei mai mari atenții acestui aspect.

A devenit materie de studiu: sunt facultăți de profil, altele o au ca specialitate, imaginea studiindu-se din perspectivele unor știinte cum ar fi psihologia, psihologia socială, sociologia, marketing-ul, științele comunicării.

S-a observat că o imagine coerent construită aduce ca beneficii asocierea, credibilitatea, încrederea, respectiv profitabilitatea în afaceri. Imaginea are un predominant caracter emoțional, dar și rațional.

În business, imaginea trebuie să fie un mijloc pentru bifarea obiectivelor de marketing pe care ni le propunem – nu se construiește o identitate de dragul identității, ci se urmărește ca scopul afacerii să fie îndeplinit.

O identitate valorică are la bază o strategie amplă, unitară, compactă: o imagine stabilă și coerentă nu se poate construi din proiecte punctuale fără ca acestea să urmeze o linie comună. Planul de acțiune trebuie aplicat prin mijloace și instrumente compatibile cu ce anume se comunică și cu specificul publicului căruia ne adresăm.

În planul strategic se specifică obiective clare care pot și ulterior evaluate calitativ și cantitativ prin instrumente specifice de cercetare și analiză. Aceste obiective reies din stabilirea profilului dezirabil – imaginea ideală pe care dorești să o obții. Obținerea unei imagini dezirabile necesită timp, nu se poate construi peste noapte o identitate stabilă. De asemenea, permanent trebuie susținută activitatea, o pauză de timp poate duce la pierderea contactului cu publicul. Toate elementele cu care se lucrează în constuirea imaginii au rolul să susțină cadrul inițial stabilit, în cazul în care ne abatem de la această regulă se poate anula munca de până atunci.

Profilul dezirabil trebuie să fie construit având ca fundație aspectele adevărate, corecte ale organizației de drept sau ale persoanei – în caz contrar vor ieși la iveală incompatibilitățile între ceea ce se emite și ce este de fapt o companie sau o persoană.

În construcția unei identități de sine stătătoare care să aducă beneficii e necesar să ținem seama de toate caracteristicile ce o determină: se stabilesc principiile, valorile, misiunile care vor guverna organizația/personalitatea în urma unor cercetări și studii; acestea vor da naștere și la cultura organizațională care va susține cadrul în care se desfășoară întreaga activitate (în cazul organizațiilor). Dacă prin acțiuni ulterioare se transmit valori, principii, credințe, convingeri în contradicție cu cele emise inițial, imaginea are de suferit producându-se o nedumerire în rândul publicului, o lipsă de încredere, o anulare a ceea ce s-a comunicat direct sau indirect de până atunci. O asemenea situație poate nărui toată munca depusă pentru constuirea unei imagini credibile. Inconsecvența este una dintre aspectele negative care trebuie evitate în derularea activităților.

Se stabilesc totodată și elementele vizuale, tangibile, măsurabile, cuantificabile care pot lua forma caietului de identitate vizuală ce se aplică unitar pentru toată activitatea. Acestea fac parte dintr-un concept general sau din povestea care încheagă totul.

Imaginea este facută cunoscută, ulterior consolidată, menținută și împrospătată prin transmiterea  acestor elemente intrinseci și extrinseci în toate acțiunile, în comunicarea non-verbală, verbală și scrisă, prin comportament și atitudine.

Responsabilitatea pentru stabilirea clară a unui profil dezirabil, de construcție și de mentinere poate fi plasată unei persoane sau echipe care are noțiuni solide în marketing, comunicare, relații publice, psihologie, psihologie socială, sociologie, design, arte, literatură, cultură generală, cu experiență în domeniu și care are o viziune amplă a mediului în care organizația sau persoana activează.

Lucrurile pot fi făcute și după ureche, necesită însă mai mult timp, efort susținut, conștientizarea că multe lucruri necunoscute prin studiu specializat se pot accesa prin învățarea din greșeli, bani mai multi investiți, profit obținut în timp mai îndelungat și poate nu cel scontat.

Munca în domeniul construcției și menținerii imaginii este una sensibilă pentru ca se accesează indirect emoțiile, opiniile, hărțile mentale ale oamenilor.

Afaceri Performante,

Mihaela Ciotină